аЯрЁБс>ўџ ‘ўџџџbџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ac§џџџdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€Root Entryџџџџџџџџ РFqпLўІдР<3 џІд’РЧWorkbookBџџџџџџџџ4_VBA_PROJECT_CUR"@>рU' џІдР<3 џІдVBAџџџџџџџџаŸ) џІдаŸ) џІд ZOЭЩсАСт\pUSER BАaР=гК ThisWorkbookœЏМ=№ZД- #8X@"Зк1№џˆАe0}fдš1№џˆАe0}fдš1№џˆАe0}fдš1№џˆАe0}fдš1№џˆАe0}fдš1ШџˆАe0}fдš1ДџˆАe0}fдš1џˆАe0}fдš1ШˆАe0}fдš1ДˆАe0}fдš1 ˆАe0}fдš1.8МTimes New Roman1№ ˆАe0}fдš1№$ˆАe0}fдš1№џМˆАe0}fдš1.ШџTimes New Roman1 џˆАe0}fдš1xџˆАe0}fдš1ŒџˆАe0}fдš1ШџМˆАe0}fдš1. џTimes New Roman1.8МTimes New Roman1№МˆАe0}fдš1.xџTimes New Roman1.ŒџTimes New Roman1№ˆJАe0}fдš1№ ˆJАe0}fдš1№<ˆJАe0}fдš1№МˆJАe0}fдš1№ˆJАe0}fдš1№4МˆJАe0}fдš1№4ˆJАe0}fдš1№ˆJАe0}fдš1h8МˆJАe0}fдš1,8МˆJАe0}fдš18МˆJАe0}fдš1м8МˆJАe0}fдš1№>ˆJАe0}fдš1№?МˆJАe0}fдš1№ МˆJАe0}fдš1№ˆJАe0}fдš1№ ˆJАe0}fдš1.№џJTimes New Roman1.џJTimes New Roman1.№МJTimes New Roman1.ШJTimes New Roman1.ДJTimes New Roman1. JTimes New Roman1.ДџJTimes New Roman1.ШџМJTimes New Roman"$"#,##0;\-"$"#,##0"$"#,##0;[Red]\-"$"#,##0"$"#,##0.00;\-"$"#,##0.00#"$"#,##0.00;[Red]\-"$"#,##0.005*0_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_- "US$"#,##0_);\("US$"#,##0\)% "US$"#,##0_);[Red]\("US$"#,##0\)&!"US$"#,##0.00_);\("US$"#,##0.00\)+&"US$"#,##0.00_);[Red]\("US$"#,##0.00\) А0.0_ Б0.0000_ В0.00_ Г0.0Д0.00_);[Red]\(0.00\)Е0.00_ ;[Red]\-0.00\ Ж0_ ;[Red]\-0\ З0.0_);[Red]\(0.0\) И0.000 Й0.0E+0К0.0000_);[Red]\(0.0000\)Лm/d Мh:mmН0_);[Red]\(0\)О0.000_);[Red]\(0.000\)П0_ Р0.0000С 0.0;[Red]0.0 Т0;[Red]0У0.000_ ;[Red]\-0.000\ Фm"g"d"хe"Х#.0 Ц#.00Ч# Ш#.000Щ[$-404]AM/PM\ hh:mm:ssЪ m/d\ hh:mm5Ы[$-404]ggge"t^"m"g"d"хe";@Ь yyyy"t^"m"g"'Эyyyy"t^"m"g"d"хe";@ Юmm/ddрѕџР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рѕџєР рР рѕџДŸ рѕџД­ рѕџДЊ рѕџДЎ рѕџД› рѕџДЏ рѕџДЌ рѕџД рѕџД‹ рѕџДЎ рѕџДЌ рѕџДГ рѕџДž рѕџД рѕџД‹ рѕџДЄ рѕџДБ рѕџДД р+ѕџјР р)ѕџјР рєџєР рѕџДЋ рѕџдa>Р рѕџДЊ р ѕџјР рѕџ”— — – р,ѕџјР р*ѕџјР р ѕџд`Р рѕџœ š р єџєР р!ѕџєР рѕџДО рѕџДŠ рѕџДЙ рѕџДЄ рѕџДБ рѕџДЕ р"ѕџєР р#ѕџдPР р$ѕџдP Р р%ѕџд Р р%ѕџєР р&ѕџ”— — Џ р'ѕџ”ПП– р(ѕџ”ffППЗ р)ѕџД­ р*ѕџєР р8@ @ Р рHР рHР рАLР рБLР рВLР рLР р"x@@ Р рx @ Р рh Р рАl Р рБl Р рHР р pР р#XР р *XР р *x@ @Р р *x@Р р А*|@ @Р р А&|@@ Р р А&|@ Р р Б&|@ Р р В&|@ Р р В&| @ Р р *xР р *x@ Р р А*|@ Р р Б*\Р р Б*|@ @Р р В*|@ @Р р *x@ Р р А*|@ Р р Б*|@ Р р *x@ Р р В*|@ Р р В*|@ Р рНLР рЙLР рБ\Р р|@ Р рLР рЛ |@ Р р |@ Р рЛ|@ Р р|@ Р рЛ<@ Р рВ\Р р *x@ @ Р рx@ @ Р р x@ Р р x@ @Р рВ| @ Р рВ| @ Р р XР р x@ @Р р В |@ @Р рx@ @ Р р x@ Р р x@ Р р x@ Р р x@ Р рx@ @ Р рx@ @ Р рx@ Р рx Р рx@ Р рx@ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р рx@@ Р рx @ Р рВ|@ @ Р рВ|@ @ Р рА"|@Р р p@Р р pР р"xР рџx@ @Р рџx@ Р рџx@ @Р рџx@ Р рџx@ Р рА\Р рџx@ @Р рџx@ Р рА|@Р р А"<Р р+ 8Р р,(Р р-8 Р рР р.*8@ @Р р.*8@Р р.А*<@ @Р р.А<@@ Р р+8@ Р р+x@ ) р+8@ Р р.*8 @Р р.*Р р.*8@ Р р.А*<@ Р р.Д*<@ @Р р.*<@ @Р р.1*<@ @Р р.1*Р р.Н*Р р/Й*<@ @Р р.*Р р.*x@ @) р.*X) р.1*|@ @) р.Д*|@ @) р.В*<@ @Р р.*8@ Р р.*8 Р р.А*<@ Р р.А+<@ Р р.+8 Р р.Д*<@ Р р.*<@ Р р.1*<@ Р р.1*< Р р.Н*< Р р0Й*<@ Р р.*< Р р.*x@ ) р.*x ) р.1*|@ ) р.Д*|@ ) р.В*<@ Р рџ8@ Р р8@ Р р<@ Р р8@ Р р8@ Р р8@ Р р1 8@ Р рx@ ) р<@ @ Р рx@ @ Р р2Р рџ8@ Р р8@ @ Р р 8@ @ Р рџ8@ @Р р8@ @ Р рџ8@ Р рџ8@ Р рџ8@ @Р рР р8 Р р8@ Р р8@ Р рџ8@ @Р рџ8@ Р р18@ @ Р р8@ Р р8@ @ Р рР рНР рДР рР р1Р рАР рЙР р1\) рВ\Р ||щы бШ}-} e";@"}-} e";@"}-} e";@"}-} e";@"}A} e";@"ef-@_- }A} e";@"ef -@_- }A} e";@"ЬL-@_- }A} e";@"ЬL-@_- }-} e";@"}A} e";@"ЬL-@_- }A} e";@"ЬL-@_- }A} e";@"ЬL -@_- }A} e";@"23-@_- }A} e";@"23-@_- }-} e";@"}-} e";@"}A} e";@"23-@_- }-}! e";@"}A}% œeџe";@"џыœџ-@_- }U}& e";@"-@_- }A}' aџe";@"ЦяЮџ-@_- }‘}) њ}џe";@"ђђђџ-@_- џ џ џ џ}A}, њ}џe";@"џ€џ-@_- }x}-џџЬџe";@"ВВВџџ€џ-@_ВВВџџ ВВВџџ ВВВџџ}-}/ џe";@"}A}0 e";@"-@_}A}1 e";@"-@_}A}2 e";@"-@_}A}3 e";@"-@_}A}4 e";@"-@_}A}5 e";@" -@_}-}6 e";@"}A}7 e";@"-@_}A}8 e";@"џ?-@_}A}9 e";@"23-@_}-}: e";@"}‘}; ??vџe";@"џЬ™џ-@_џ џ џ џ}‘}< ???џe";@"ђђђџ-@_???џ ???џ ???џ ???џ}‘}= e";@"ЅЅЅџ-@_???џ ???џ ???џ ???џ}A}> œџe";@"џЧЮџ-@_}-}? џџe";@"“ 20% - r‚1’9’џ 20% - r‚1 џ%“ 20% - r‚2’9’"џ 20% - r‚2 џ%“ 20% - r‚3’9’&џ 20% - r‚3 џ%“ 20% - r‚4’9’*џ 20% - r‚4 џ%“ 20% - r‚5’E’.џ 20% - r‚5 efкюѓџ џ%“ 20% - r‚6’E’2џ 20% - r‚6 ef§щйџ џ%“ 40% - r‚1’E’џ 40% - r‚1 ЬLИЬфџ џ%“ 40% - r‚2’E’#џ 40% - r‚2 ЬLцИЗџ џ%“ 40% - r‚3’9’'џ 40% - r‚3 џ%“ 40% - r‚4’E’+џ 40% - r‚4 ЬLЬРкџ џ%“ 40% - r‚5’E’/џ 40% - r‚5 ЬLЗошџ џ%“ 40% - r‚6’E’3џ 40% - r‚6 ЬLќеДџ џ%“ 60% - r‚1’E’ џ 60% - r‚1 23•Гзџ џџџџ%“ 60% - r‚2’E’$џ 60% - r‚2 23к–”џ џџџџ%“ 60% - r‚3’9’(џ 60% - r‚3 џџџџ%“ 60% - r‚4’9’,џ 60% - r‚4 џџџџ%“ 60% - r‚5’E’0џ 60% - r‚5 23’Эмџ џџџџ%“! 60% - r‚6’9’4џ 60% - r‚6 џџџџ%“€џ’’џN,‚“"€џ’’џCSRMO“#€џ’"’џCSRMO[0]“$€ џ’&’ џђ]pН‰N„v…#P}“ %-NI{’7’џ-NI{ џџыœџ џœeџ%“ &TŠ’G’џTŠ џ%OНџOНџ“'}Y’5’џ}Y џЦяЮџ џaџ%“(€џ’’џ~vRдk“ )Š—{Йe_’s’џŠ—{Йe_ џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“*€џ’’џЈŒc^“+€џ’"’џЈŒc^ [0]“,#P}„v2QX[оX’5’џоX џџЧЮџ џœџ%“ ?f‹JT‡eW[’/’ џf‹JT‡eW[ џџџ%ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…Й[1Xhˆ (2)…Кg1X (2)ššЃЃŒvvЎўџўџ ;џџŒ RepToTextСС4ff№ј№иd@ёџџџ€€€їыХ№Н№`, /№№$џ"№чЮЦЃM!ЕљШ ^'џУ@=№ЛЮЦЃM!ЕљШ ^' a!Šє цІ‰ўx­VMHTQ>яŽџ9‰I‰?ЃeЖ)ЌZЃ™•§PD–Lš&* Й‚VY-jзЌ[ˆPH-ЂСe%-‚Ј„ЖСаТ p!•0}п}яЬ˘ 4s†янsЮ=Пїоїю8"2 ( ƒiVуэR‘OЎHДїьqGRх"Ё/БlШ^*Ц#$вщˆ<_7WКP$яЛ‚rБ'ŽѕѕР4IŸЕЯЉ{tйН#eˆSƒЉА4˜8Ex†œRa‚ Xˆс*нЈŒаYšL-k˜I$iПўˆ#сЩHQE†-‰]В zfГYpžЇЉРїl6žv,GЎТвЩyЮЮЮц<]+ClhTсШj <гщtЮ3dй5OЛ GЁss93™LЮГШђl€‹Ÿз‡=S/qЌUhУ5фК:.c’лЧЅ2œыхќqWИ< UЄKZnОњђьїЛeЄ“оБ_wEњ"GŒ^ Х&RlDъхeR-х˜ ЃюИдЩтЗЙЇ/Ÿ|ŸЛQ…љѕа(лl–ћ-ВЈp4Ѕˆ#@рzG€ рИƒЁѕѓ-а2N;Аp’w–DкР3ѕg€1` qlіGЪД‰иљxІЏr:~ѓЩЗйїlтW\:ŸЧ 5>Я§ИL c\б—<)EџџrМczЫФв#ЃљЯGdьУu,8з€ѕeщ2тІ”—ел‹w ўAМa<ЅдЯ™+^—,›;ˆgœЗ?џKxфйŸКѓugOАіZZq_H SяљтtЬ–еДŒRŽѓšк§v‰u]1іЉPкфWЎџи-sЕфюЎ7яющ"0 TМ—ЮлnСЕељюўЮљnгѓХў‡іЌ…{<є=ŒŒжNпП|хп[Д ѓmѓвЗечЙЖЊЧ?ЁЄђ˜Nvј6ШŸ< >XЧ€БXЇђ\nхЙЖЪГ^хm_жБЈH€ќ_@)еJ3 №ПAР@@ё їќcЮщ=~ёQl.l4lдšГlн]уv ,n йzЁc#j R^˜˜“{’…’[’Х’^l=~їxСoІ^ T1zџш} _† џхegI{}!mg/l Мmho /cm NTU CFU /100ml '`‘R mg/l=~.lkMO T1z-Šš[4lдšR^˜I{} watertemper airtemperphuS—'lЯ‘(l.l]xx‘}ž.lžN]xx‘}ž.lјanmњVдšЯ‘Sx[—'lЯ‘7x\ћ–І^'YxhЬƒЄp–т–P[Lub—;m'`‘R/l}žЖn'lЯ‘\xeMOxe-Šš[lQ‹•^˜ш}§ˆ_jм• њS^?eœ^АtƒXнOw‹@\ g 1X g“•B}†N15хegQш}1X hˆ _† 11222-02-01 њ S ^ Гl н] 4l ъŒ уv ,n P} œg -N яƒ l W107t^12g4l0000000ъŒ0000000}0000000“™P;Š4lЋn#lЋnpH uS—'lЯ‘ ]xx‘}ž.l žN]xx‘}ž.l јanmњVдš Sx[—'lЯ‘ 'YxhЬƒЄ p–т–P[Lub—;m=~ёQl.l Bf“• mg/l mg/lug/ls^GW---ND<0.347ND<0.2Аe—^Њn18.218.06.97.32.30.480.930.104.54.20.5261.330.54012.81600.2182.93.1E+48.60.761.698lyKj 2018/12/1310:00N1569.5ofŽЊn19.821.77.10.271.070.078.35.80.8111.560.92822.80.2073.8E+40.321.39,„yKjND<0.17 2018/12/1109:5022.07.52.41.120.0612.16.41.091.620.87716.11540.1896.52.7E+40.091.21F`IQKj10:107.22.01.014.40.5461.300.57713.51580.1915.33.9E+48.80.301.31ofŽKj10:3021.02.50.7971.7538.90.2421.74.9E+411.40.561.65сm4lГl18.919.03.14.03.080.630.148.01.223.941.3418.32440.4237.7E+422.43.023.65њSKj 09:00N17115.6њW†–Гl19.17.00.920.0413.66.10.7903.678.610.1471.0E+50.441.36bŸRKj 2018/12/1218.617.51.50.850.0312.55.00.8843.761.109.111610.1043.44.7E+415.10.261.11'YєvKj19.22.60.390.9416.20.7223.730.9818.471760.1761.9E+51.57bЗ_Kj09:3019.40.220.9712.26.00.7643.511.148.261750.16215.51.41ND<0.351411.4й–Њn19.67.49.40.50.023.63.30.6466.950.1009.0E+30.00й–ЊnжS4lуSND<0.0114:20YN19.57.79.60.30.593.50.9290.9084.411160.0671.23.8E+310.50.57R—yЊnND<0.34514:4019.39.31.085.21.206.941480.1081.67.1E+311.11.05Љ_‚Kj15:0020.10.71.153.93.20.3621.169.490.1251.6E+40.05'YQWЊn13.09.70.10.950.4581.240.4254.451520.1372.5E+311.7}–fq\14:45њxЊn20.316.58.91.34.36.2630.55370.2150.802.2E+355.4њxЊnKj15:10ДŒP[QWЊn7.910.02.185.51.530.4676.652880.32520.00.112.29АeДŒP[QW14:15q\lŒŸzЊn0.80.822.13.70.6022.050.4657.244840.0872.0E+325.40.1910:40<10њx/nЊn24.86.23.850.989.91.864.878.4412147143225900.4140.152563.47'YPŒ\PЪŽ4XСekX hˆщ[ 8hmiйR;NЁ{КNсT_jм•–™w•;NІq}ŠКNсT ЧŒ™e†Onџ,g@\АtƒXЂjWš-NУ_$kXhˆЊŠfџ,ghˆN_3§N џ1§NњS^?eœ^;NŠU† џ1§NgŠЄ[ џ1§NъX[0 ug/lND 7ND 7-Nяƒl W108t^1g2хeш}§ˆ 7 -N яƒ l W107t^12g---- - 4lдš 4l0000000ъŒ0000000}0000000“ Гlн] уv ,n йz . . Ёc#j R^˜ 4lЋn #lЋn Жn 'l . . uS —'l . . (l .l . ]xx‘00}ž.l žN]xx‘0}ž.l јanm њVдš . Sx[ —'l . . ˜“ {’ …’ [’ Х’ ^l 7x \ћ–І^ =~їx СoІ^ 'YxhЬƒЄ p–т–P[ Lub—;m . . /l }ž . =~ёQ0l.l =~.l MzR alгg  T1z џш} _† џ . хeg Bf“• I{} ! Я‘mg/l . Я‘ mg/l . Я‘ mg/l . '`‘R mg/l . оžxe  zІ^ Аe—^Њn s^GW *g/ zзSalгg 8lyKj N ofŽЊn ,„yKj F`IQKj ofŽKj сm4lГl -NІ^alгg њSKj N њW†–Гl bŸRKj 'YєvKj bЗ_Kj й–Њn й–ЊnжS4lуS YN R—yЊn Љ_‚Kj 'YQWЊn }–fq\ њxЊn њxЊnKj 4lшxQWЊn 4lшxQWЊn ДŒP[QWЊn АeДŒP[QW q\lŒŸzЊn q\lŒŸzЊn њx/nЊn 'YPŒ\PЪŽ4X -Nяƒl W108t^1g2хeш}§ˆ  7џђюD BE`~EœкEј2FP’FА G(ЩGчAH_ŒHЊХHу§H7IUtI’ЊIШыI (JF_J}šJИвJ№ K+HKf€KžЗKеѓK+LIiL‡ЅLУпL§M6TMrŽMЌЧMх§M 7NU tN’ ЌNЪ ьN $OB ]O{ šOИ вO№ P- DPb „PЂ МPк ћP 6QT oQ ЃQС щQ ДRв мSњВTа0UNвU№LVjўV€WžњWpXŽјXcc––Bх››ŒŒ——OŒыUj_ ТKUЌ ZOЭЩ *Х}%Џ­З dќЉёвMbP?_*+‚€%XСƒ„&M&“Щd2Щ?'M&“Щd2Щ?(M&“Щd2Щ?)M HP LaserJet 5200 UPD PCL 6м Cџ š 4dXXA4џџџџDINU"Ш $ ша#% R Ш SMTJИ HP Universal Printing PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueFastRes1bppResolution600dpiPrintQualityGroupPQGroup_2DryTime0Saturation0BlackInkSpreaddefaultHPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNoCmdHPColorSmart_ColorOptions_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Text_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Graphics_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Graphics_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Photo_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Photo_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Photo_RGBColorNoCmdOrientationLANDSCAPE_CC90HPOrientRotate180FalseDuplexNONEHPPrintOnBothSidesManuallyFalsePaperSizeA4HPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateONHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE190HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPOutputBinOrientationFACEDOWNPunchingNoneStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseEconomodeFalseTextAsBlackFalseAlternateLetterHeadFalseHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265OutputBinAutoSHOutputBinAutoSHPunchingNoneSHFoldingNoneHPDocPropResourceDatahpchl190.cabHPLpiSelectionNoneJPEGEnableAutoHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE190HP_DIBStitch_TintTestDisabledHPMediaTypeTreeviewPopupTrueHPColorModeCOLOR_MODEColorMode24bppTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPColorPlaneHPCPHPInkPdlGrayScaleNoCmdSHRightEdgeStaplPunchRightStaplPunchHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPXMLFileUsedhpcu1906.xmlHPUDMDataMapFilehpcu1906dm.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPEnableRAWSpoolingTrueRGBColorNoCmdOutputProfileSHDefaultSHFrontCoverInsertionNoneSHBackCoverInsertionNoneJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPBestGlossDefaultPSAlignmentFileHPCLS190HPManualDuplexFirstHalfRotateTRUEPaperSizeDefaultForLocaleEuropeanшIUPH$xœэ™AOAЧџл&ФJ (бЄ&шMЂIЃ(]л)5Ў[&ша­J@(IЙбƒ1ђzё_ЂGюшбx%§žФ7e‹гЅИЦˆ-эџЗy;ѓоМйdіНйнRЪ™‚MФ—э€ЈQHKЖvŽњщвFaФPюMœі tџžаžсX2Ь/Ži\}їцм™œF8џ„t/zЕrќz}MЈT*‡х|ДI'Ÿ˜п'{Єeу~и}ƒыSD QЋБнєбkф d р†]št,cЈ–ОИу­9u˜яХZXљХ Шqш<д'хпЩЌŸ5ќъvГнDПџk!ЄЮ <'—Т>м!MГP_GжА +џ{H„t:іЊЅШцEw9scГ<=ц„v!†~Ю§Ёoжї‚9ЬJ^^’ќМ„ ˆCЁ(6љ“*!Є HcFbН БП‚u‰§”Ф}Nlk§Щ э@^Uќќ/}! /ŠўЃЗQп7єuбw/ЏыџŸŸњЏ8ых‡НЂчлƒ{+'!С§–пэП\6ѕ 9ќk$qЏсдВј[9Я`Qf2-™=/ГЙ*mЭВќS)s5Л'Іv Б(М’++<Цp­ЎšOi#ј•ен$хИ-rw0въС–kѕH›0хиЩ”ћ2•™АŸ'mgjpt;§!БЇJŸП <}tЄУ\љыћыпеЧkеЛ[§ХЧy8i+—Л „B!„Bљk~ОИrн<ЪЁ" LXXM&“Щd2Щ?œ&œU}  B} € B} B}  B} €B} РC} C} рB} @B} РB} рB} РB} РB} B} €C} РD} @D} @B} B} B}  B}  B} @B} @B} рE} `E}  B} B*†`р`h@h@hРLhРLh@hРOgРO +РO hРh hРF hРh hРFhРFhРFhРhhРFhРhhРFhРFhРFhРhhРFhРFhРFhРFhРFhРFhРFhРFhРF§ A§ B§ C§ C§ B§ B)§ B§ B§ B § B!§ B"§ C#§ D§ D§ D§ D § D § B § B$§ B%§ B § B § B&§ B'§ B(§ E§ E§ A*НB$@B$@B$@BёhуˆЕјф> BёhуˆЕјф> B-Cыт6?Н B№?B№?B$@B$@BHЏМšђзz>BHЏМšђзz>BHЏМšђзz>BHЏМšђзz>BHЏМšђзz>B-Cыт6?BHЏМšђзz>НB№?B№?BHЏМšђзz>НB№?B$@B№?B№?§ †+‡§ ˆ,ˆ§ ‰-О ‰‰tG§ H.§ I/О0IIJJIIIIIIIJKKKKKIIII§ ˆ0ˆ§ ˆ1О ˆˆs§ Š2ОB‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ŒŒŒŒŒM§ 3ОBMО BBОBBBBBBО BBNОPQPP§ R§ S4О6TTTTTTTTTUUUUUTTTTTTTTVW§ o5§ Y§ O§ Y§ Y§ Z§ R6§ R7§ O8§ P)§ u9§ P§ P:§ v;§ O<§ R=§ [§ \§ [§ \ § [ § P § P$§ O%§ P § O § v>§ O?§ P(§ w@§ ]r§ ^§ X§ ^§ ^A§ _§ _§ _ ^§ ^§ ^B§ ^§ ^§ ^§ ^§ _C§ `D§ `D§ `D§ `D§ `D§ `D§ `D§ ^§ ^§ ^§ a§ a§ ^§ b§ c q§ ŽI§ xE§ iF§ jF§ yF§ yJ§ yK§ yL§ yM§ yN§ yO§ yP§ yQ§ yR§ yS§ zG§ yT§ yU§ yV§ yW§ zH§ |F§ yX§ yY§ yZ§ g[§ yF§ y\§ }]§ y^ } § ~_§ k`§ la§ b§ yJ§ yK§ yL§ yM§ yN§ yO§ yP§ yQ§ yR§ yS§ zG§ yT§ yU§ yV§ yW§ zH§ |F§ yX§ yY§ yZ§ g[§ yF§ y\§ }]§ y^ }§ e§ xE§ iF§ jF§ yF§ yf§ yg§ yL§ yh§ yN§ yi§ yj§ yk§ yl§ ym§ zG§ yn§ yo§ yp§ yq§ zH§ |F§ yc§ yr§ yR§ gs§ yF§ yd§ }t§ yu } ‘§ ~v§ kx§ ly§ b§ yf§ yz§ yL§ y{§ y|§ {w§ y}§ y~§ y§ y€§ zG§ y§ y‚§ yƒ§ y„§ zH§ |F§ y…§ y†§ y‡§ gˆ§ yF§ yl§ }‰§ yŠ }‘§ ~‹§ kx§ lŒ§ b§ yf§ yz§ yL§ y§ yŽ§ {w§ y§ yk§ y\§ y§ zG§ y‘§ y’§ y“§ y”§ zH§ |F§ y•§ y–§ y—§ g˜§ yF§ y™§ }š§ y›}’§ ~œ§ kx§ l§ b§ yf§ yž§ yL§ y‡§ yŸ§ yi§ y§ y‰§ yS§ y‡§ zG§ y § yЁ§ yU§ yЂ§ zH§ |F§ yc§ yЃ§ yЄ§ gЅ§ yF§ yІ§ }Ї§ yЈ}§ ŽЉ§ xE§ iF§ jF§ yF§ yЊ§ yЋ§ yL§ yЌ§ y­§ yЎ§ yЏ§ yА§ yJ§ yБ§ zG§ yВ§ yГ§ yД§ yЕ§ zH§ |F§ yЖ§ yЗ§ y|§ gИ§ yF§ yЙ§ }К§ yЛ}§ @М§ k`§ lН§ О§ yЊ§ yЋ§ yL§ yЌ§ y­§ yЎ§ yЏ§ yА§ yJ§ yБ§ zG§ yВ§ yГ§ yД§ yЕ§ zH§ |F§ yЖ§ yЗ§ y|§ gИ§ yF§ yЙ§ }К§ yЛ}§ С§ xE§ iF§ jF§ yF§ yТ§ yJ§ yУ§ y§ yŽ§ yš§ yФ§ yХ§ yЦ§ yЧ§ zG§ yШ§ yЩ§ yj§ yЪ§ zH§ |F§ yП§ yЫ§ yZ§ gЬ§ yF§ yР§ }Э§ yЮ}‘§ ~Я§ kа§ lŒ§ О§ yб§ yв§ yУ§ yl§ yг§ {w§ yд§ yе§ yж§ yз§ zG§ yи§ yй§ yк§ yл§ zH§ |F§ yм§ yн§ yо§ gп§ yF§ yр§ }с§ yт}‘§ ~у§ kа§ ly§ О§ yф§ yK§ yУ§ y€§ yх§ yц§ yч§ yХ§ yш§ y§ zG§ yщ§ yъ§ yы§ yь§ zH§ |F§ yэ§ yю§ yZ§ gя§ yF§ y„§ }Џ§ y№}’§ ~ё§ kа§ lђ§ О§ yѓ§ yЋ§ yУ§ yL§ yŽ§ yє§ yѕ§ yХ§ yі§ yї§ zG§ yј§ yљ§ yњ§ yћ§ zH§ |F§ yќ§ y§§ y|§ gИ§ yF§ yў§ }Э§ yџ}§ § xE§ iF§ jF§ yF§ y§ yž§ y§ y§ y§ {w§ yч§ y§ y § y § zG§ y § y§ {§ y § zH§ |F§ y§ y § y§ g§ yF§ yІ§ }§ yч}‘§ €§ kx§ l§ § y§ yž§ y§ y§ y§ {w§ y§ {§ yЄ§ y§ zG§ y§ y§ {§ y§ zH§ |F§ y§ y§ y§ g § yF§ y!§ }—§ y"}‘§ #§ kx§ l%§ § y&§ yž§ y§ y'§ y§ {w§ y(§ {§ y)§ yЌ§ zG§ {$§ y*§ {§ y+§ zH§ |F§ y,§ y-§ y.§ g/§ yF§ y0§ }—§ y1}’§ 2§ kx§ l3§ yF§ y4§ yž§ y§ y'§ y5§ {w§ y6§ y§ y7§ y8§ zG§ y9§ y:§ {§ y;§ zH§ |F§ y•§ y<§ yг§ g=§ yF§ yж§ }>§ y*}§ Ž?§ xE§ iF§ jF§ yF§ yш§ y@§ y§ yA§ yB§ {w§ yC§ {§ y§ yZ§ zG§ yD§ yE§ yF§ yG§ zH§ |F§ yH§ yI§ yC§ gJ§ yF§ yK§ }–§ yP}§ L§ kа§ lM§ yF§ yш§ y@§ y§ yA§ yB§ {w§ yC§ {§ y§ yZ§ zG§ yD§ yE§ yF§ yG§ zH§ |F§ yH§ yI§ yC§ gJ§ yF§ yK§ }–§ yP}§ N§ xE§ iF§ jF§ yF§ yO§ yP§ y­§ yQ§ yR§ {w§ y§ yе§ yM§ yS§ zG§ yT§ yљ§ y(§ yU§ zH§ |F§ yV§ yW§ yX§ gY§ yF§ yZ§ }š§ yu}’§ [§ kа§ l\§ yF§ yO§ yP§ y­§ yQ§ yR§ {w§ y§ yе§ yM§ yS§ zG§ yT§ yљ§ y(§ yU§ zH§ |F§ yV§ yW§ yX§ gY§ yF§ yZ§ }š§ yu}§ ”]§ xE§ iF§ jF§ yF§ yK§ yK§ y^§ y_§ yг§ {w§ y`§ {§ ya§ yL§ zG§ {$§ yb§ yc§ yd§ zH§ |F§ ye§ yf§ y§ g[§ yF§ yg§ }h§ yi}•§ j§ kа§ lk§ yF§ yK§ yK§ y^§ y_§ yг§ {w§ y`§ {§ ya§ yL§ zG§ {$§ yb§ yc§ yd§ zH§ |F§ ye§ yf§ y§ g[§ yF§ yg§ }h§ yi}зDˆ/lzJNTT4vЎЊЎЊЎЊЊЊЎЊЎЊЊЊЎЊЊЊЎЊЎЊЎ hРF!hРF"hРF#hРF$h@&h@(h@)X@§ ”l§ xE§ iF§ jF§ yF§ yв§ yв§ y^§ y§ ym§ {w§ yn§ yХ§ yo§ yp§ zG§ yq§ yr§ ys§ yt§ zH§ |F§ yu§ yv§ y§ gw§ yF§ yx§ }y§ y }!•§ !l§ !k`§ !lz§ !yF§ !yв§ !yв§ !y^§ !y§ ! ym§ ! {w§ ! yn§ ! yХ§ ! yo§ !yp§ !zG§ !yq§ !yr§ !ys§ !yt§ !zH§ !|F§ !yu§ !yv§ !y§ !gw§ !yF§ !yx§ !}y§ !y!}§ "”|§ "xE§ "iF§ "jF§ "yF§ "y}§ "yK§ "yх§ "y~§ " y8§ " y§ " y€§ " y§ " yЧ§ "y§ "y‚§ "yƒ§ "y„§ "y…§ "y†§ "zH§ "|‡§ "yˆ§ "y‰§ "yŠ§ "g{§ "yF§ "y‹§ "}Œ§ "yG"p#•§ #‚§ #k`§ #l3§ #yF§ #y}§ #yK§ #yх§ #y~§ # y8§ # y§ # y€§ # y§ # yЧ§ #y§ #y‚§ #yƒ§ #y„§ #y…§ #y†§ #zH§ #|‡§ #yˆ§ #y‰§ #yŠ§ #g{§ #yF§ #y‹§ #}Œ§ #yG#p§ $BŽ$B§ $B$d§ $ –$–О $ff§ $B‘О $de§ $n˜О &Bdd§ & “’&“О &de§ (B“О (BddО (de§ )B”з@ŒЎЊЎЊ€6,ьЮ№Ю№$№Ж№( № №$№~’ №$ Ѓ №<€Pћo…‹ПCƒCПР@П№ч Y№],@жчЊј9ь №Ж$< Ib}‡eW[<PTk>Ж@‹‹&&&хš&& !"#$$ я7К Sheet4ggџџџџD ZOЭЩ "­й‡ы dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„&M&“Щd2Щ?'M&“Щd2Щ?(К\.—Ыхт?)К\.—Ыхт?MrKONICA MINOLTA 423SeriesPCL-8м”П š 4ШШA4ˆSPLXˆ423_8PCLXLr 4š ++++4š L ­-e4š 4š L ­-dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTшInTrayManual‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽўџџџЄЉ“”•–—˜™šЅœžŸ ЁЂЃўџџџЙІЇЈЊиЋЌ­ИЏАБВГДЕЖЗўџџџКЛМОНПРСзвУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабўџџџгдежйпёклмнортсуфхчцшъщыћьэюя№ђѓєѕіїјљњќ§ўџd}щщWM_101Ъ}%`Ъ}%`Аe0}fдšH€€€џџddџџXXP_ArialCourier NewSymbolTimes New RomanWingdings ArialCourierSymbolTimes New RomanWingdingsщ#viЊKUSER4š €splwow64.exe л(a(Ё" JШШM&“Щd2Щ?œ&œU}  ›} € ›} €›}  ›} €›} @х}  р} @р} р} т} Ру} `ф}  ф} €х} Рф} @ф} €ф} `с} €р}  р} €ц} @у} Рф} !Рч} ""Рф} ## ›} $ ›"$$w€™$J@$ЄРЄ$XРЄ$gРЄ$ЗРЮ$З@$’РЮ$’@ $’@ $’@ $ЗРЮ $З@ $’РЮ$’@$’@$’@$’РЮ$’@$’@$’@$З@$З@$’@$’@$’`$’`$’@$’@$’@$’@$’@§ —2ОL˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜#§ š™ОLššššššššššššššššššššššššššššššššššš#Оœœœ§ žš§ Ÿ›ОB                        ЁЁЁЁЂЃ#§ Ѕœ§ Є§ Ѕž§ Ѕž§ ІŸ§ ž § žЁ§ Є8§ œЂ§ ЄЃ§ ЇЄ§ ЈЅ§ ЉІ§ ЊЇ§ žЈ§ ЊЉ§ ЉЊ§ ЊЋ§ ЉЌ§ Њ­§ ЉЎ§ ЉЏ§ ЋА§ œБ§ ЄВ§ ЌГ§ ­Д§ ЉЕ§ ЉЖ§ ЉЗ§ ЎЂ§ ЏЃ§ АЇ§ !БЄ§ "ВИ§ #œЙ§ ГК§ ДЛ§ ГМ§ ГН§ ЕО§ ЖП§ ЖПЗ§ ГР§ ДС§ И§ Й§ К§ Л§ ЕТ§ Е•§ Е•§ Е•§ Е•§ Е•§ Е•§ Е•§ М§ Г§ Д§ Н§ ОУ§ К§ К§ К§ ПР§ РС§ С§ !Т§ "УФ§ #ГХ§ ФЦ§ ХЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ШJ§ ЧK§ ШL§ ШM§ ШN§ ШO§ ШP§ ШQ§ ШR§ ШS§ ЩG§ ШT§ ШU§ ШV§ ШW§ ЩH§ ЪF§ ШX§ ШY§ ШZ§ Ш[§ ШF§ Ш\§ Ш]§ Ш^Н$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШЯ§ аЩ§ m`§ Цa§ ШЪ§ ƒJ§ ЧK§ бL§ ƒM§ ƒN§ ƒO§ ƒP§ ƒQ§ ƒR§ ƒS§ ЩG§ ƒT§ ƒU§ ƒV§ ƒW§ ЩH§ ЪF§ ƒX§ ƒY§ ƒZ§ ƒ[§ ƒF§ ƒ\§ Ш]§ Ш^Н$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ вЫ§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒf§ Чg§ ƒL§ ƒh§ ƒN§ ƒi§ ƒj§ ƒk§ ƒl§ ƒm§ ЩG§ Шn§ ƒo§ ƒp§ ƒq§ ЩH§ ЪF§ ƒc§ ƒr§ ƒR§ ƒs§ ƒF§ ƒd§ Шt§ ШuН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШд§ аЬ§ mx§ Цy§ ƒЪ§ ƒf§ Чz§ бL§ ƒ{§ ƒ|§ „w§ ƒ}§ ƒ~§ ƒ§ ƒ€§ ЩG§ ƒ§ ƒ‚§ Шƒ§ ƒ„§ ЩH§ ЪF§ ƒ…§ ƒ†§ ƒ‡§ ƒˆ§ ƒF§ ƒl§ Ш‰§ ШŠН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ д§ аЭ§ mx§ ЦŒ§ ƒЪ§ ƒf§ Чz§ бL§ ƒ§ ƒŽ§ „w§ ƒ§ ƒk§ ƒ\§ ƒ§ ЩG§ Ш‘§ ƒ’§ ƒ“§ ƒ”§ ЩH§ ЪF§ ƒ•§ ƒ–§ ƒ—§ ƒ˜§ ƒF§ ƒ™§ Шš§ Ш›Н$ Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ е§ аЮ§ mx§ Ц§ ƒЪ§ ƒf§ Чž§ бL§ ƒ‡§ ƒŸ§ ƒi§ ƒ§ ƒ‰§ ƒS§ ƒ‡§ ЩG§ ƒ § ƒЁ§ ƒU§ ƒЂ§ ЩH§ ЪF§ ƒc§ ƒЃ§ ƒЄ§ ƒЅ§ ƒF§ ƒІ§ ШЇ§ ШЈН$ Ы@Ы№?Ы№?Ы№?Ьј?"§ #ЭШ§ жЯ§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒЊ§ ЧЋ§ ƒL§ ƒЌ§ ƒ­§ ƒЎ§ ƒЏ§ ƒА§ ƒJ§ ƒБ§ ЩG§ ƒВ§ ƒГ§ ШД§ ƒЕ§ ЩH§ ЪF§ ƒЖ§ ƒЗ§ ƒ|§ ƒИ§ ƒF§ ƒЙ§ ШК§ ШЛН$ Ы@Ы@Ы№?Ы$@Ь@"§ #Эа Я§ аб§ m`§ ЦН§ ƒв§ ƒЊ§ ЧЋ§ ƒL§ ƒЌ§ ƒ­§ ƒЎ§ ƒЏ§ ƒА§ ƒJ§ ƒБ§ ЩG§ ƒВ§ ƒГ§ ƒД§ ƒЕ§ ЩH§ ЪF§ ƒЖ§ ƒЗ§ ƒ|§ ƒИ§ ƒF§ ƒЙ§ ШК§ ШЛН$ Ы@Ы@Ы№?Ы$@Ь@"§ #Эа§ вг§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒТ§ ЧJ§ ƒУ§ ƒ§ ƒŽ§ ƒš§ ƒФ§ ƒХ§ ƒЦ§ ƒЧ§ ЩG§ ШШ§ ƒЩ§ ƒj§ ƒЪ§ ЩH§ ЪF§ ƒП§ ƒЫ§ ƒZ§ ƒЬ§ ƒF§ ƒР§ ШЭ§ ШЮН$ Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШд§ ад§ mа§ ЦŒ§ ƒв§ ƒб§ Чв§ ƒУ§ ƒl§ ƒг§ „w§ ƒд§ ƒе§ ƒж§ ƒз§ ЩG§ ƒи§ ƒй§ Шк§ ƒл§ ЩH§ ЪF§ ƒм§ ƒн§ ƒо§ ƒп§ ƒF§ ƒр§ Шс§ ШтН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШд§ ае§ mа§ Цy§ ƒв§ зф§ ЧK§ ƒУ§ ƒ€§ ƒх§ ƒц§ ƒч§ ƒХ§ ƒш§ ƒ§ ЩG§ Шщ§ ƒъ§ ƒы§ ƒь§ ЩH§ ЪF§ ƒэ§ ƒю§ ƒZ§ ƒя§ ƒF§ ƒ„§ ШЏ§ Ш№Н$Ы@Ы№?Ы№?Ы№?Ьј?"§ #ЭШе§ аж§ mа§ Цђ§ ƒв§ ƒѓ§ ЧЋ§ ƒУ§ ƒL§ ƒŽ§ ƒє§ ƒѕ§ ƒХ§ ƒі§ ƒї§ ЩG§ ƒј§ ƒљ§ ƒњ§ ƒћ§ ЩH§ ЪF§ ƒќ§ ƒ§§ ƒ|§ ƒИ§ ƒF§ ƒў§ ШЭ§ ШџН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ вз§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒ§ Чž§ ƒ§ ƒ§ ƒ§ „w§ ƒч§ ƒ§ ƒ § ƒ § ЩG§ Ш § ƒ§ Щ§ ƒ § ЩH§ ЪF§ ƒ§ ƒ § ƒ§ ƒ§ ƒF§ ƒІ§ Ш§ ШчН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШд§ ии§ mx§ Ц§ ƒй§ ƒ§ Чž§ ƒ§ ƒ§ ƒ§ „w§ ƒ§ ƒ§ ƒЄ§ ƒ§ ЩG§ ƒ§ ƒ§ …§ ƒ§ ЩH§ ЪF§ ƒ§ ƒ§ ƒ§ ƒ § ƒF§ ƒ!§ Ш–§ Ш"Н$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШд§ йк§ mx§ Ц%§ Шй§ ƒ&§ Чž§ ƒ§ ƒ'§ ƒ§ „w§ ƒ(§ ƒ§ ƒ)§ ƒЌ§ ЩG§ к$§ ƒ*§ …§ ƒ+§ ЩH§ ЪF§ ƒ,§ ƒ-§ ƒ.§ ƒ/§ ƒF§ ƒ0§ Ш–§ Ш1Н$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШе§ йл§ mx§ Ц3§ ЧF§ ƒ4§ Чž§ ƒ§ ƒ'§ ƒ5§ „w§ ƒ6§ ƒ§ ƒ7§ ƒ8§ ЩG§ ƒ9§ ƒ:§ Щ§ ƒ;§ ЩH§ ЪF§ ƒ•§ ƒ<§ ƒг§ ƒ=§ ƒF§ ƒж§ Ш>§ Ш*Н$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ жм§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒш§ Ч@§ ƒ§ ƒA§ ƒB§ „w§ ƒC§ ƒ§ ƒ§ ƒZ§ ЩG§ ШD§ ƒE§ ƒF§ ƒG§ ЩH§ ЪF§ ƒH§ ƒI§ ƒC§ ƒJ§ ƒF§ ƒK§ Ш–§ ШPН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШЯ§ йн§ mа§ ЦM§ ЧF§ ƒш§ Ч@§ ƒ§ ƒA§ ƒB§ „w§ ƒC§ ƒ§ ƒ§ ƒZ§ ЩG§ ƒD§ ƒE§ ƒF§ ƒG§ ЩH§ ЪF§ ƒH§ ƒI§ ƒC§ ƒJ§ ƒF§ ƒK§ Ш–§ ШPН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ во§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒO§ ЧP§ ƒ­§ ƒQ§ ƒR§ „w§ ƒ§ ƒе§ ƒM§ ƒS§ ЩG§ ШT§ ƒљ§ Ш(§ ƒU§ ЩH§ ЪF§ ƒV§ ƒW§ ƒX§ ƒY§ ƒF§ ƒZ§ Шš§ ШuН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШе§ йп§ mа§ Ц\§ ЧF§ ƒO§ ЧP§ ƒ­§ ƒQ§ ƒR§ „w§ ƒ§ ƒе§ ƒM§ ƒS§ ЩG§ ƒT§ ƒљ§ ƒ(§ ƒU§ ЩH§ ЪF§ ƒV§ ƒW§ ƒX§ ƒY§ ƒF§ ƒZ§ Шš§ ШuН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ лр§ гЧmЦЧƒЧƒƒ ƒ „ ƒ ƒ ƒƒЩШƒƒƒ§ ЩHЪƒƒƒƒƒƒШШЫЫ Ы!Ы"Ь#Эм§ йсmЦЧƒЧƒƒ ƒ „ ƒ ƒ ƒƒЩƒƒШƒ§ ЩHЪƒƒƒƒƒƒШШЫЫ Ы!Ы"Ь#Э§ лт§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒK§ ЧK§ ƒ^§ ƒ_§ ƒг§ „w§ ƒ`§ ƒ§ ƒa§ ƒL§ ЩG§ к$§ ƒb§ ƒc§ ƒd§ ЩH§ ЪF§ ƒe§ ƒf§ ƒ§ ƒ[§ ƒF§ ƒg§ Шh§ ШiН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШм§ йу§ mа§ Цk§ ЧF§ ƒK§ ЧK§ ƒ^§ ƒ_§ ƒг§ „w§ ƒ`§ ƒ§ ƒa§ ƒL§ ЩG§ „$§ ƒb§ ƒc§ ƒd§ ЩH§ ЪF§ ƒe§ ƒf§ ƒ§ ƒ[§ ƒF§ ƒg§ Шh§ ШiН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ лф§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒв§ Чв§ ƒ^§ ƒ§ ƒm§ „w§ ƒn§ ƒХ§ ƒo§ ƒp§ ЩG§ Шq§ ƒr§ ƒs§ ƒt§ ЩH§ ЪF§ ƒu§ ƒv§ ƒ§ ƒw§ ƒF§ ƒx§ Шy§ ШН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШм§ йх§ m`§ Цz§ ЧF§ ƒв§ Чв§ ƒ^§ ƒ§ ƒm§ „w§ ƒn§ ƒХ§ ƒo§ ƒp§ ЩG§ ƒq§ ƒr§ ƒs§ ƒt§ ЩH§ ЪF§ ƒu§ ƒv§ ƒ§ ƒw§ ƒF§ ƒx§ Шy§ ШН$Ы№?Ы№?Ы№?Ы№?Ь№?"§ #ЭШ§ лц§ гЧ§ mF§ ЦF§ ЧF§ ƒ}§ ЧK§ ƒх§ ƒ~§ ƒ8§ ƒ§ ƒ€§ ƒ§ ƒЧ§ ƒ§ Ш‚§ Шƒ§ ƒ„§ ƒ…§ ƒ†§ ЩH§ 퇧 ƒˆ§ ƒ‰§ ƒŠ§ ƒ{§ ƒF§ ƒ‹§ ШŒ§ ШGН$Ы@Ы@Ы№?Ы$@Ь@"§ #ЭазD9l^^tјєкжкжжжкжкжжжкжжжкжкжЖВкжкж $’@!$ м§ оч§ m`§ Ц3§ ЧF§ ƒ}§ пK§ ƒх§ ƒ~§ ƒ8§ ƒ§ ƒ€§ ƒ§ ƒЧ§ ƒ§ Ш‚§ ƒƒ§ ƒ„§ ƒ…§ ƒ†§ ЩH§ 퇧 ƒˆ§ ƒ‰§ ƒŠ§ ƒ{§ ƒF§ ƒ‹§ ШŒ§ ШGН$ Ы@Ы@Ы№?Ы$@Ь@"§ #ЭаО !рсс§ !#шшзжьP№H №(№0№( № №(>Ж@‹‹хr ## я7К Sheet5ggџџџџD dirџџџџџџџџџџџџmSheet4џџџџ=Sheet5џџџџџџџџџџџџ/uСoІ^ gHexeW[ џџџџ›[ ўџџџ !"#$%&'()*+,-.ўџџџ0123456789:;<=>?@ўџџџBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ўџџџbcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€iЖ€0* pH‚dЖ VBAProjeˆct4@j = r 5;^” J< r€stdole>stdo€le h%^*\G{00€020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\syst em32\e2.tlb#OLE Automation`ƒEOffDic„EOf€iдc‚Ež€”€E2DF8D04C-5BFA-10€1B-BDE5€EдAA€C4€2ˆE€˜gram Files\CommonMicrosoft Shared\OFFICE14\MSO.0DLL#‡ƒM 1@6.0 ObС €LibraryK€MSF€orms>SFЇrms3€ІD452EE1-E08F`A-8-02608C@4D0BB4SFиM20L'B Р_Ь&ш/;"1РƒjIqAHq00}#0Bq#Р €ž50І € ˆРAA98B340A-572C-4C07-ABA8-9E45€0797E9CЩ‰€Users\u@\AppData\Local\Temp\Exce0l8.0@cТ7.eиДџџџџlф vГTŸFџџЖџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџhјт€:hџџџџџџ@џџџџџџџџт€>џџџџ џџџџџџ@џџџџџџџџ%џџџџџџ @џџџџ`џџџџџџџџџџџџШ џџџџDDŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџш€Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.8џџџџџџ@џџџџџџџџROUNт€0џџџџџџ@џџџџџџџџ Caт€<0џџџџџџ@џџџџџџџџ(X, џџџџhx08џџџџџџџџџџџџƒ8џџџџџџџџ`џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџxџџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџР0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ˜5;^$*\Rffff*0G5e0b5bfdпўЪE€ B (€ @€ &X€ €  Ј€ И€ а€ ш€ *€ :0€ p€ ˆ€ 2˜€ а€ 8ш€ € H8€ €€ € Ј€ Р и 6ј 0 8@ `$x  8И №ј  8 @ P ` hp € Ј И ир ш   0 8@ P` x ˆ ЈА€ ИШаирџџџџ№]ѕѕ8ѕѕhѕ0–x .$4 0$4œу If X < Y Thenу NTUSTR = " ND < " + CStr(Y)уElseџџџџџџ .'> .эЗ№?NTџџу =================у Ѕ_ПЄРєЋOЇНЊККтЊkу =================у #CHKNUM = Val(Left(CStr(Abs(X)), 4))у 4Z = CHKNUM - (Fix(CHKNUM / CDec(0.05)) * CDec(0.05))у Select Case Zу Case 0у , NTUSTR = Format(CHKNUM * SIGNUM, "0.00")у Case 0.01 To 0.02у 2 NTUSTR = Format((CHKNUM - Z) * SIGNUM, "0.00")у Case 0.03 To 0.04у A NTUSTR = Format((CHKNUM + (CDec(0.05) - Z)) * SIGNUM, "0.00")у End Selectу =================у Ѕ_ЅЋРєЋOЇНЊККтЊkу ================= .X Ќ$м$B'< < <Зš™™™™™Љ?$4Зš™™™™™Љ?$4 ': :эЌKT < >Й0.00$Ќ'@ЗќЉёвMbP?Зš™™™™™™?LT < : >Й0.00$Ќ'@З9ДШvОŸš?ЗJ +‡Љ?LT <Зš™™™™™Љ?$4 :  >Й0.00$Ќ'@nџџЌ NT .Зš™™™™™Й?$6'@Ќ(NT .Ќ$6'@ЌdNT .'< <Ќ ': :эЌKT < >X '@ЌЌLT < : >X '@ЌЌLT <Ќ :  >X '@nџџ ЌNT .Ќ $6'@Ќ'PT .Ќ Ќ '< <Ќ2 ': :эЌKT < >X '@Ќ ЌLT < : >X '@ЌЌ(LT <Ќ2 :  >X '@nџџPnџџHуEnd Ifdџџ0Й'@kџџ iџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџлВAttribute VB_Name = "ПBЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Currency, Y 8Z CHKNU"M &SIG&Integer Function NTUSTR(XW) If IsNumeric€(X) AndY) Then '+X <ŽQЫ ND!" + CS0tr(Ya!'E8lseEO= Sgn: elect Case &X ‚Is€,1#‡ ,= ŒЅ_ПЄРєЋOЇНЊ`ККтЊk,Ў= Val(LefDt(‚kAbs€[)p, 4)„pFHZ€ƒ„- (Fix(„/ CDec(0.05)) ж*I %SHAZЬ‚B0 aForm&aР)ƒ…* [, 2"@0"+У.0 1 To @2 БE4- Z2#3Ђ4(+ (ЧL =пEАP _ŠЅЋџwŠyŠР|Ы#џD§DиDЛБDŸDM”DeD‡D5kŸQ ŸDЁc 26…Dў9 ŸDЎ^qDbcŒЬk&kROUND4Ф56aЇ0.1Hi‡’4Ÿ, S10lfJЁˆX,wшGModў ,2CBКG0 ЗтТЁ—џ!ЗdХ‡ŒтB†ь… џц%BЅђ@б „Ќƒз  >n5,‚Œ ›<4-В<1f0ˆ †<= @5›5 і/`•1l:mьџ!2тьыТгD210Q62ЏЄп% Ÿ0…L3/я!Л Б0Я4 b)Я ='Ifь Ч…і"”цaе COD gHexeW[џџџџџџџџџџџџAъNDValue џџџџa%__SRP_0џџџџџџџџџџџџЎh__SRP_1џџџџ‚кX0џџџџРџџџџ№%џџџџџџ zџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0I5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ $H€ p€ˆ Ј АШ аш€ №  € џџџџџџџџ0]ѕРѕ№џџ–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenџџџџу CODSTR = "ND<" + "ЊХЅе­Ш"џџџџуElse„ .эЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'zЌшNT .Ќ$6'zЌшOT .Ќ $6'znџџуEnd IfdџџјЙ-'zkџџрiџџиџџџџаџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџБAttribute VB_Name = "CODІГЎФМЦІr" Dim X As Sing le, Y0 Function‚ hSTR(X>) If IsNumeric(@X) And Y) Then Š '+X <VQND<" + "ЊХЅе ­Ш“'ElseBSelect Case XIs_1001_ROUNDˆ456^0.1_?&…!>=ж €=Ђ0ˆ=E™j…['If ‹{}‡’-Œ†Э єžиДџџџџЬdіГT)оџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ ўџџџƒ„…†‡ˆ‰ўџџџ‹Œўџџџўџџџ’“ўџџџ•–ўџџџ˜™ўџџџ›œўџџџŸ ўџџџЂЃўџџџЅІўџџџЈЉўџџџЋЌўџџџЎЏўџџџБВўџџџДЕўџџџЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнўџџџпрстуфхцчшщъыьэюя№ёђѓєѕіїјљњћќ§ўџX0џџџџРџџџџ№%џџџџџџ рџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџ'Дт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒоџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0U5e0b5bfdпўЪ€B 08 @X `x €˜  ИРШ 4р 08@џџџџP]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œ .эЌNT .ЗќЉёвMbP?$6'рЌ NT .З{ЎGсz„?$6'рЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'рЌdOT .Ќ$6'рnџџ@dџџ8 .Й<„Ќ œ . .Й<„Ќ . .Й<„ $њ'рМЦПљdџџрЙ-'р0'kџџШkџџРiџџИџџџџАџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ%БAttribute VB_Name = "NDValue" Dim X As Single, Y0 Function NDG$etf(XF) If IsNumeric(@X) And YР) Then*.Select C`ase XIрs < 1/tГROUND45‚60.001ƒ{(A0'B• '!‘ >А= 10%! EžУƒaElsefЕnStr"<"`) > 0 Џ™MidIЪ + 1 , LenСk- ЯЪHT N"-€ŽAѓС.If-A€РС rU@@@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ  !#Cuteman Іb 2008/5/1 П§ЛsЊКЅЈЖА 14“K*—0џџџџ     rU@€@@~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~X"Q0…ќмEЬJ›fнš#ln Жџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџБˆ џџџџџџџџ@џџџџџџџџQџџбˆ ‘џџџџџџџџpџџџџџџџџqџџ! џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџQˆaџџџџџџџџџџџџџџџџс џџqˆ џџџџџџџџрџџџџџџџџбџџБˆ џџџџџџџџџџџџџџџџёџџёˆ Aџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџ!ˆ џџџџџџџџ€џџџџџџџџџџaˆ џџџџџџџџАџџџџџџџџЁџџ‘ˆ џџџџџџџџрџџџџџџџџСџџсˆ џџџџџџџџџџџџџџџџсџџˆ џџџџџџџџ@џџџџџџџџџџaˆ џџџџџџџџpџџџџџџџџAџџБˆ џџџџџџџџ џџџџџџџџaџџёˆ џџџџџџџџаџџџџџџџџџџAˆ џџџџџџџџџџџџџџџџЁџџˆ Бџџџџџџџџ@џџџџџџџџСё!Qџџбˆ "џџџџџџџџџџџџџџџџ1џџсБс Q  VBAProject ThisWorkbookSheet5ГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІr ПBЋзІГЎФМЦІrSheet4ЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2Іь CODІГЎФМЦІrАjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљДтЄЦЊЋІГЎФМЦІrЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrОЩЙqЋзІГЎФМЦІr­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrBODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrС`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІrЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrЅ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљNDValueяРF /C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLLVBA !џџџџџџџџ QСPРFC:\Windows\system32\FM20.DLLMSForms4C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXEExcel qџџџџџџџџ‘p0РFC:\Windows\system32\stdole2.tlbstdole A џџџџџџџџq С Lај-њ[НхЊDоR?C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLLOffice q џџџџџџџџЁ 1 Ас.E р….`ŒM Д с с Ёёа 4‹Љ,WLЋЈžE—щЦ5C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Excel8.0\MSForms.exd Ё с б ё№ RepToText ABSNSTRNTUSTR 0NO3NSTRCODSTR ROUNDLOOP CLSTRDOSTRELECSTRMETALSTR METALSTR2BODSTRNNSTR2SSSTRNNSTRROUND456PROCESS1PROCESS2PROCESS3 FORMATRTN 22`08@HP NDGetValue4XYINTNUMPOSNUMLrU@@@@~xHi a*‹(rU@@@џџџџџџџџџџџџ8ё`§џџџБ__SRP_2џџџџџџџџџџџџŠљ__SRP_3 џџџџŽЄ__SRP_4џџџџџџџџџџџџ‘Ќ__SRP_5 џџџџ”МbrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~x__SRP_6џџџџџџџџџџџџ—Ќ__SRP_7џџџџšТ__SRP_8џџџџџџџџџџџџžЌ__SRP_9 #џџџџЁМџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџ0Pё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~x џџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~x џџџџџџџџ a .œ$rU@@@ џџ__SRP_aџџџџџџџџџџџџЄЌ__SRP_bџџџџЇМ__SRP_cџџџџџџџџџџџџЊЌ__SRP_dџџџџ­РџџџџџџџџџџPё `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~x џџџџџџџџ a .œ$rU@@@ џџџџџџџџџџџџPё `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOOb__SRP_eџџџџџџџџџџџџАЌ__SRP_fџџџџГМлVhcmQeQ”Nbй–џџџџџџџџџџџџТМ\ћ–І^ gHexeW[џџџџЖћ rU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObєžиДџџџџЬІГTM@џџЖџџџџџџџџџџєюиДџџџџ XъГTбгџџЖџџџџџџџџXџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџИЈт€ЎXџџџџџџ@џџџџџџџџт€Вˆџџџџџџ@џџџџџџџџт€ЖИџџџџџџ@џџџџџџџџт€>шџџџџџџ@џџџџџџџџт€М"џџџџџџ @џџџџџџџџт€РH&џџџџџџ @џџџџџџџџт€Фx0џџџџџџ@џџџџџџџџт€ШЈ@џџџџџџ@џџџџџџџџт€ЬџџџџPџџџџџџ@џџџџџџџџ%џџџџџџ 6X`џџџџџџџџџџџџ џџџџ%%ŒIƒЊџџџџџџџџџџџџ џџ8€IƒЌџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€ дШ`џџџџџџџџџџџџЈџџџџџџ„IƒЌџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€ и8`џџџџџџџџџџџџџџџџџџ„IƒЌџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€ кЈ`џџџџџџџџџџџџˆџџџџџџ„IƒЌџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€ жџџџџ`џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ „т€Њ(џџџџџџ@џџџџџџџџт€Ќџџџџџџ@џџџџџџџџт€А0 џџџџџџ@џџџџџџџџт€Д`џџџџџџ@џџџџџџџџт€Иџџџџџџ@џџџџџџџџт€КР џџџџџџ @џџџџџџџџт€О№$џџџџџџ @џџџџџџџџт€Т (џџџџџџ @џџџџџџџџт€ЦP8џџџџџџ@џџџџџџџџт€Ъ€Hџџџџџџ@џџџџџџџџPџџџџџџџџЈ0И№џџџџџџџџˆxџџџџЈ€јXџџџџџџџџџџџџџџџџШXШ8шРџџџџџџџџ`(Hџџџџџџџџ ƒЈџџџџџџџџАџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџXШџџџџјџџџџџџџџџџџџЈџџџџ€џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџp`џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ%и5;^$*\Rffff*0T5e0b5bfdп ўЪ€€€ €8€@€P€`€p€ˆ€ € џџџџB АИ а№ ( ( 8@ HXh x ˆ ˜ЈА Р€ рј 08 @ P Xx €   Ј ИШаирш" №ј 0 @P(X(€ЈА$Ирш€   *0 ` $h ˜ * аи*р" "(Phpx€ˆ€ $ € Ш рј    (8@HX`" hpˆ Ј ИШ"а(ј (.0`h .€А *Иш№*ј(0"8@ H Xh €  ЈР арџџџџ№]ѕјѕ(ѕѕXу change rule]ѕ0]ѕˆѕ`]ѕИѕ]ѕшѕР]ѕѕ№ѕHx]ѕ ѕxѕPџџџџ]ѕЈѕ€џџ–Ш Њ$4 Ќ$4œ Ќ$ЮЗ$@$Ю'Д Д ДœЙПщЄJЄЇІГЎФМЦІrІьМЦПљЛ~,На­зЅП!A@аЙ0'6џџzџџРkџџИ Њ'>Фџџџџ Њ$4'Њ Њ$4'Т ТX 'ФШџџџџ ЌX 'Шџџ Ф'ОџџџџџџК'в Д$4'Ж Њ Т X Ќ Ж $м'Цу change rule Њ Т X 'В Ц$B$4'Ў Ц'Р ДэЌNT ЌA@дA@ж А > Ъ Ь $Ќ'6ЌRT ЌA@и А >X '6ЌMT ЌA@к А >X '6nџџ0dџџ(Й'6kџџiџџ–X РЌ Ж œ И РЌ Ж ’ ЦЙ0 'Ц ИЫkџџЈ ЦЌ Ж $мЌ$м$B'К ЦЌ Ж $мЌ$м$B'М КэЌNT Т ЦЌ Ж $м$B 'АЌRT МЌ Ќœу change rule В$B Ц$B œ Т ЦЌ Ж $м$B Ќ 'Аdџџ˜ Т ЦЌ Ж $м$B 'Аkџџhdџџ` Т ЦЌ Ж $м$B Ќ 'Аkџџ(ЌMT Т ЦЌ Ж $м$B Ќ 'Аnџџшoџџр–Ш ЦЌ$мЌ$м$B'К ФЌ$м$B'М КэЌNT Т'АЌRT МЌ Ќœу RESULTNUM = COMNUM ----­ьМgЊkу change rule В$B Ц$B œ Т Ќ 'Аdџџ№ Т'Аkџџрdџџи Т Ќ 'АkџџРЌMT Т Ќ 'Аnџџ oџџ˜–8 ОЌ Ж œ И ОЌ Ж ’Й0 Ф 'Ф ИЫkџџ0 Ф Ж$мЌ$м$B'К Ф ЖЌ $мЌ$м$B'М КэЌNT Ф О Ж $м Ш Ж$м $B'АЌRT МЌ Ќœ Ф О Ж $м Ш Ж$м $B'АdџџH Ф О Ж $м$B Ќ Ќ 'АkџџЌMT Ф О Ж $м$B Ќ Ќ 'АnџџаoџџШ–ЈЙ'ЪЙ0.'Ь ОЌ œ ИЌ О’ ЪЙ# 'Ъ ИЫkџџX ИЌ Ж’ ЬЙ0 'Ь ИЫoџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџDЕAttribute VB_Name = "Ѕ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљ" Dim INTNUM As Sing€le, POS D SMALL &RESUL t 'change ru|le^:=`PŽOxi xABS .II(Integer, SIGGŽ%CHK1 *ƒ 2ˆ „OMLEN ‚U COMA5OMSTRSљ€Дng€I’Œ pŠ=FORMATS ‚R Function ROUND45 6(жб) If IsNu meric„) 8AndHР!1) pThen [=  Log( /Bx10#Ф РF <|> @]€ CpM MsgBox "Пщ@›ЇІГЎФМЦІrІьМЦПљЛ~,На­зјЅП!@  ХE9Њ‚0ЬExit ХC5G0EA9fЧФ…= xSgn…BGCO€C€Dec(Abs…:„{= ТFixягAuРРj(C ˆРQ?ˆDUG!РјР\enР ЩHKERRсР(FalsРаGЩЦw'0e)ˆ‚Б#L`eft(CЁd- Ф, 3 + џЈ Ћx%Т !yф- '"fVal(?bA g!F( elect CaseР’  )ЇТIs < 0‡СPROрCESS1D™‹CmRTNЫЈOForPmat('œ*Ž,к ƒ1@'#2ШХњ=д2вш5ЏP Ъ>T 3_ trH mAjSТ.у#EЪPЈ"Dtepс'tSub ?Х0%‹ @‰"=?< ю(ЭPl”`1 €П zСЋљaTo# *U`eJ…6"iŠNextр Oу%сEШ= ЁVRрight(Ђh% gИ, 1Хo…ЭИ2@ЩnЈУ.Ѓ]ф]5п!EРlƒд+‚Ь_ Дз*8А(5 M od 2)H0,sяAс Р–>pB)œ >т…b ? яаA? КJ)`ƒUї< Ћ*?‚|?R,ў ?’us щ!oo ѕo To)o @ (m5м> 0›tvV? Эa …>Вub §h;2k;)№ ё1р ќ3)Џ0њАg`9/rї•<Ÿ„e/ЫО=ЩЏ, ­,с'п -­ьМgЊўkqВњ­UqЯ/џЯ/Ј—ЅПŸ-ВO'aїяћ qIј‘_ў i•?)ТР8) :ћЯ&7b3>bА"bбvSџbbёa-[€гaџ aау'Пa+0"Jћs0,*JЏ0Є0y§№1i4C?aТПAпВAfTе p-j №џ3 аВ9™ЏbWџ5џ5’+&? Sи? ‚w? Sп‰Ўп,ПёЏЂк,‘Џџј) *4“№аE7}/s@mџџб^џOр џѓ2фXƒІ№Њ(Лф1р%˜20.b™А If COMLEN > 1 €Then For II =р 2 To˜t€FORMAT1DA+ "#"HNext† EndоЖto ABSPOINTPO–S\2\2 \0\XTSub џџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ X0џџџџРџџџџ№%џџџџџџ Žџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒŒџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0M5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ (H€ p€€ ˆ€ $ € Ш€ "р€ € $ € H€ $`€ ˆ€ & Ш аш № (€ 0€ P`hpx€ џџџџџџџџˆ]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу! ELECSTR = " ND < " + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 20у ELECSTR = ROUND456(X, 0.1)у Case Is < 200у ELECSTR = ROUND456(X, 1)јуCase Is < 2000у ELECSTR = ROUND456(X, 10)уCase Is < 20000у ELECSTR = ROUND456(X, 100)уCase Is >= 20000у ELECSTR = ROUND456(X, 1000)ЌшNT .Ќ$6'ŽЌ'NT .Ќ $6'ŽјЌ'OT .Ќd$6'ŽnџџауELECSTR = ROUND456(X, 1)уEnd Ifdџџ˜Й'Žkџџˆiџџ€џџџџxџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџKБAttribute VB_Name = "ОЩЙqЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y0 Function ELEC STR(X@) If IsNumeric(X) And Y) €Then т'+X <WCR• ND"" + CStr(Yb"'ElseFSelect€ Case X’'IsA202ROUND4Ф56a0.1„0ЏŠ# Є0–?0Ѕ С!>= 20"ƒў1 Ш!‡QGзQ‰AџK1˜‰0Х@0$}IEЁƒˆH?€.'aС If š "€ЧЦРУ єžиДџџџџЬ4ЦГTџџЖџџџџџџџџџџ/lSir gHexeW[џџџџџџџџџџџџо __SRP_10џџџџЌ__SRP_11џџџџџџџџџџџџ М__SRP_12!џџџџ Ќўџџџ ўџџџ ўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџ !ўџџџ#$ўџџџ&'ўџџџ)*ўџџџ,-ўџџџ/0ўџџџ23ўџџџ56ўџџџ89:;<ўџџџ>?@ABCDўџџџFGўџџџIJўџџџLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrўџџџtuvwxyz{|}~€џџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ Xџџџџџџџџ0Р№%џџџџџџ †џџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџ ŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒ„џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0K5e0b5bfdпўЪ!€B € 0€ H€ h€ x€ € $Ј€ а€ "ш€ € "(€ P€ $h€ €   Р Ша ш№  (0 H€ P` hx€€ џџџџџџџџ]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу CLSTR = "<" + CStr(Y)уElseу Select Case Xу Case Is < 10у CLSTR = ROUNDLOOP(X, 0.1)у Case Is < 1000у CLSTR = ROUNDLOOP(X, 1)у Case Is < 10000у CLSTR = ROUNDLOOP(X, 10)у Case Is >= 10000у CLSTR = ROUNDLOOP(X, 1000)у End Selectу CLSTR = ROUNDLOOP(X, 0.1) .эЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'†ЌшNT .Ќ$6'†јЌ'NT .Ќ $6'†Ќ'OT .Ќd$6'†nџџАуEnd Ifdџџ˜Й-'†kџџ€iџџxџџџџpџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџIБAttribute VB_Name = "ДтЄЦЊЋІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y0 Function CLSTR(X<) If IsNumeric(X) And Y) АThen*.'/јX <] \<" + CStr(Yf;ElseJSelect Case X“ Ism10 …6ROUNDLˆOOPk0.1ˆ8Л1 #0&$#Ї#0•Gр>= 10%m §ЭE@kƒPL$G˜_ŠMуKN_456_й^UџM^Ы ^]ES]—ЫЭQ\'IfI ЙљХa"-РшA… СEх rU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$__SRP_13џџџџџџџџџџџџМ__SRP_14 "џџџџЌ__SRP_15џџџџџџџџџџџџМ__SRP_16+џџџџЌrU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~x__SRP_17џџџџџџџџџџџџМ__SRP_18$&џџџџЌ__SRP_19џџџџџџџџџџџџ"М__SRP_1a%)џџџџ%Ќџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$__SRP_1bџџџџџџџџџџџџ(М__SRP_1c(*џџџџ+Ќ__SRP_1dџџџџџџџџџџџџ.М__SRP_1e'3џџџџ1ЌrU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrU@@@@~xџџџџџџџџ a.œ$rU@@@џџџџџџџџџџџџPё`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObrUР@@@~x__SRP_1fџџџџџџџџџџџџ4М__SRP_20,.џџџџ7k__SRP_21џџџџџџџџџџџџ=а__SRP_22-1џџџџEЌ! џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ a .œ ,’ ё ,’ ,’ ё *‹rU@@@ џџџџџџџџџџџџ`Pё `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџaOO@с `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџO@ `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџO@a `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџO8 `§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџbrU@@@@~x#"џџџџџџџџ a".œ$__SRP_23џџџџџџџџџџџџHМГlн]4lg1XI‡eW[”j02џџџџKќ ]xx‘}ž.l gHexeW[2MOџџџџџџџџџџџџs2 =~Жnу‰њVдšЯ‘ gHexeW[/7џџџџ˜ђrU@@@"џџџџџџџџџџџџPё"`§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџ!AOObєиДџџџџ<`ГTцЮџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџџџџџШ Hџџџџ`Pxџџџџ џџџџџџџџџџ„Cuteman Іb 2008/5/1 П§ЛsЊКЅЈЖА 14џџџџƒJџџџџџџџџИџџџџџџџџџџџџџџ%џџџџ8џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџˆџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€5;^$*\Rffff*0E5e0b5bd7пўЪ"" H ` p€ ˜.Ј€ џџџџи"№ 0 @P h.x€ џџџџЈРи№0H`€ џџџџ€ џџџџџџџџp–ЙГјЊэ$LB@HЌ$LдPЙГјЊэ$LB@NЙГјЊэ$LB@H RB@H TB@NЙГјЊэ (2)$LB@H RB@H.эІ ZдX ^д\Кд`Кдb TB@VЅ_ЙЄыГј$LB@H==Ќ$LдPЙЄыГј$LB@N‹ЙЄыГј$LB@H RB@H TB@NЙЄыГј (2)$LB@H RB@HџџџџџџІ ZдX ^д\Кд`Кдb TB@VTRЙГјЊэ (2)$LB@HЙA:AE$dB@HDЙAE4$fB@hК T!j(lЙA:AD$dB@HЙAD3$fB@h rдp TB@nЙЄыГј (2)$LB@Hoџџ˜џџџџџџџџ`џџџџџџџџhџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ№БAttribute VB_Name = "ЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩ" Sub RepToText(X) ш,.ˆDescription–CЖman Іb 2008/5/1 П§Л€sЊКЅЈЖАЎFProcDataRInvoke _FuncR \(n149 Sheets("ГјЊэ").Sel ect Copy Aftert:=52Х "Cpells +1€n.У(5 (2)ŒD"PasteSpe cial :=xlValuesAndNumberFormats, OperaaЏ:= _@bxlNone, SkipBlank€s:=Fals Transposђe„ ‹[zTO„§PO3LOkOOO?_O[СKQС б/olumnРЈA:AELYRange("AE4Acti0vateDЦ™En tireC‚.H№iddeAж‚vƒ ƒЅCDTD3XD` A@€ShiftСOT0oLefЬhА3En d Р‚ЁI єžиДџџџџЬ`ђГT­NџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—ўџџџ™š›œžŸ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ­ЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛўџџџНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклўџџџнопрстуфхцчшщъыьэўџџџя№ёђѓєѕіїјљњћќ§ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ XџџџџџџџџР0№%џџџџџџ vџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџ==т€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒtџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0H5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ $H€ p€ €€ ˜€ &А€ и€ &№€  ( 08 PX px ˜ А€ ИШ арш€ џџџџџџџџј]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу NO3NSTR = "ND<" + CStr(Y)уElseу Select Case Xу Case Is < 1у NO3NSTR = ROUND456(X, 0.01)у Case Is >= 1у NO3NSTR = ROUND456(X, 0.01)у End Select .эЌ NT .З{ЎGсz„?$6'vЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'vЌшNT .Ќ$6'v^д\ЌшOT .Ќ $6'vГјЊэnџџHуEnd IfA:AEdџџ0Й-'vAE4kџџiџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ6БAttribute VB_Name = "ЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2Іь" Dim X As Sing le, Y0 Function NO3NSTR„(X@) If IsNumeric(X) And Y) TXhen*.'/X| <_ ^ІND<" + CS0tr(Yj?El seNSelect Case ІX Is€81Œ 8ROUND4„56m0.019Ѓ‚1…#>= ;$E€яX‹Gbˆa0 Њa‰?шBŠцUСS00-Ї0 f‘S'IfїƒJЫ‹H˜-€НСO СК єžиДџџџџЬ ВГT{PџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ Xџџџџ0Рџџџџ№%џџџџџџ Ђџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0R5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ "H€ p€€ ˆ€ " € Ш€ "р ( 0H Ph pˆ€   ЈИР€ џџџџџџџџа]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу SSSTR = "ND<" + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 1у SSSTR = ROUND456(X, 0.1)у Case Is >= 1у SSSTR = ROUND456(X, 0.1)јЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'ЂЌшNT .Ќ$6'ЂЌ'NT .Ќ $6'ЂЌ'OT .Ќd$6'ЂnџџpуEnd IfdџџXЙ-'Ђkџџ@iџџ8џџџџ0џџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ6БAttribute VB_Name = "С`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІr" Dim X As Sin@gle, Y0 Function SSSTR(X<) If IsNumeric(X) And Y) Then( '+X ><UP—ND<" + CStr(Y\'El se@+elect Case XЅ'Is^11W€.ROUNDˆ456\0.1/c>= Џˆ<0ў0‡=#=   [‹!ю0=EС<0_.@ЕШEzScC'АIf ЧkЦu-—†Р …’ єўиДџџџџ,8ЪГTNДџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџєWHrлVўbmQeQ”Nbй–џџџџџџџџџџџџМћThisWorkbook46џџџџм}_VBA_PROJECTџџџџџџџџџџџџ(l.lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[59џџџџю2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџXИт€~Pџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџ`Pџџџџ џџџџ№%џџџџ ‚џџџџ`џџџџџџџџџџџџА џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџа€Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€. џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџ@џџџџџџџџт€€џџџџ џџџџџџ@џџџџџџџџƒ|џџџџџџџџPџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH`џџџџ№џџџџџџџџџџџџ`џџџџPџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ05;^$*\Rffff*0J5e0b5bfdпўЪ€B (8@X h x  ˜ А И арш№ј]ѕ№ѕ ѕѕP–`З-Cыт6?'~Ќ'€ .$4 0$4œ ~ 0ї €Ќœ . ~$6'‚`€dџџh ‚ ~$6'‚kџџH ~XЗ$@'~ €Ќ '€іџџkџџiџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ'БAttribute VB_Name = "АjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљ" Dim X As Sin@gle, Y 0TPIMES 1Integer Function ROUNDLOOP(X„) == 0.0h0011Œ If IsNumeric(X) AndY) Th en6NWhile (U<= Yгf LT[ 5†N€=‚456TУ%Š"Else‡8–й(, !cf‰"‚A€=(CCur`)Р * 10# >‚_+ ?Wen:dƒ%E„+М єжиџџџџн1УГTлћџџ#ˆЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџ§џџџ   ўџџџ%+ !"#$&5'()*,;-./012346ўџџџ789:<ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(SLџџџџSџџџџS”џџџџ<џџџџџџN0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}џџџџ@€ўџџџџџ џџџџ0џџџџџџџџџџ%џџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџпўЪџџџџџџџџxџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџААAttribute VB_Name = "ThisWorkbook" ŒBasŒ0{00020P819-0C$0046} |GlobalаSpac’False dCreatablPredeclaIdБTru BExposeTemplateDeriv’BustomizD2єžиДџџџџЬpГTю џџЖџџџџџџџџџџЬa—џ Жњ*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.1#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.7#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 14.0 Object LibraryМ*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\system32\stdole2.tlb#OLE Automation(*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.5#0#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#Microsoft Office 16.0 Object Libraryо*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\system32\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{A98B340A-572C-4C07-ABA8-9E450797E9C6}#2.0#0#C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Excel8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryс.E р….`ŒM Дџџџџџџџџ5;^џџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџГTThisWorkbook015e0b5bd7џџ'ThisWorkbookџџлћЩџџ Sheet5025e0b5bd7џџ+ Sheet5џџаЙЩџџp–т–P[Lub—;m'`‘R gHexeW[0F5e0b5bfdџџ,p–т–P[Lub—;m'`‘R gHexeW[џџ‹0Ќџџ СoІ^ gHexeW[0G5e0b5bfdџџ8 СoІ^ gHexeW[џџŸFH|џџ Sheet4055e0b5bd7џџE Sheet4џџя?`UџџГlн]4lg1XI‡eW[”j0E5e0b5bd7џџJГlн]4lg1XI‡eW[”jџџцЮxџџ]xx‘}ž.l gHexeW[2MO0H5e0b5bfdџџt]xx‘}ž.l gHexeW[2MOџџ­NјџџCOD gHexeW[0I5e0b5bfdџџxCOD gHexeW[џџSеЈаџџєWHrлVўbmQeQ”Nbй–0J5e0b5bfdџџ|єWHrлVўbmQeQ”Nbй–џџNДРа/lSir gHexeW[0K5e0b5bfdџџ„/lSir gHexeW[џџиЬџџЖn'lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0L5e0b5bfdџџˆЖn'lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџUШ№€џџ\ћ–І^ gHexeW[0M5e0b5bfdџџŒ\ћ–І^ gHexeW[џџM@ЌџџЭ‘б‘l\ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0N5e0b5bfdџџЭ‘б‘l\ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџKœ „џџЭ‘б‘l\2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0O5e0b5bfdџџ”Э‘б‘l\2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџ_н8`џџBODЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0P5e0b5bfdџџ˜BODЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџ!Pєџџ(l.l2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0Q5e0b5bfdџџœ(l.l2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџБ[h(џџ=~Жnу‰њVдšЯ‘ gHexeW[0R5e0b5bfdџџ =~Жnу‰њVдšЯ‘ gHexeW[џџ{P€Иџџ(l.lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[0S5e0b5bfdџџЄ(l.lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџю ˜џџлVhcmQeQ”Nbй–0T5e0b5bfdџџЈлVhcmQeQ”Nbй–џџбгА№џџNDValue0U5e0b5bfdџџоNDValueџџ)оШќџџџџџџшџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ8џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџШџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ`˜№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ0иџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџАџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€џџџџџџџџџџџџџџџџHџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџhџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЪRЦYђOКœ?YоAfџџџџ4>kЬ @hGЁЗ’jP†‚џџџџ4G%›,д OЙz_cф™‰џџџџžЪ*впЯТB™”ЕкШТ%Jџџџџјc] ђЅзMЃAєи­_fџџџџxаУЖN„цROѓЂŽџџџџг[єь:D3du ШџџџџcшќŽb G‹bЁЃдт№џџџџ(ЈY‘‘G@Ђ}6^}ыРџџџџ•wь^;{AEЉ8_НИтѓџџџџp бвW!GˆЏћWЪN-џџџџЃynw8ЪO†ћ‹„ Ј:Mџџџџ9!Ÿ\(МFВšЁ}чœМtџџџџ%ZФ#ТбИCЎэ­œxfHРШ,GhЌФR@ІЦџN}–-Ќџџџџ+Œfђ[G‘†‰\…˜ ђPжT8ƒЛLйLЃ\–ёџџџџNНЮu&тOАEо“юІъ0џџџџЭысЅЪ @ЙО—ЛџџџџaCžј)K0OˆŽ!ѕ"vџџџџџџџџ€rl8;Excel€+pVBAїтpWin16С~pWin32pWin64xpMacГВpVBA6­#pVBA7Ў#p VBAProjectОПpstdole“`pOfficeupMSFormsCp ThisWorkbook|уp €џ_EvaluateйpSheet5ьpГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІrTуpXopYlpABSNSTRYp IsNumeric$*pROUND456Xp ПBЋзІГЎФМЦІrысpZqpCHKNUM[‚pSIGNUM“hpNTUSTR&pValнтpSheet4ыpCommandButton1_ClickфСp RepToTextекpЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩYнpSheets pCopyЦПpAfterЁXpCellsp SelectionZЎp PasteSpecialОKpPastepxlPasteValuesAndNumberFormatsDjp Operation№ypxlNoneшћp SkipBlanksвБp TransposeзРpColumnsp9pRangeк pActivate—|p EntireColumnє•pHidden]цpDeleteИxpShiftфыpxlToLeftWYpЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2ІьJЂpNO3NSTRwhp CODІГЎФМЦІrŒpCODSTR‡2pАjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљŸъpTIMESŽXpT1*_p ROUNDLOOPYBpДтЄЦЊЋІГЎФМЦІr0еpCLSTRApЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrr„pDOSTRgўpОЩЙqЋзІГЎФМЦІrљ pELECSTRkВp­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr%ЇpMETALSTRO§p­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrEHp METALSTR2qЋpBODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr‘tpBODSTRбpЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrя?pNNSTR2:4pС`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІrИЪpSSSTRЊЁpЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrg pNNSTRбыpЅ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљЩ‘pINTNUM§hpPOSNUM'дpSMALLNUMљjp RESULTNUMР"pSMALLALL&$pPOINTPOS6љp ABSPOINTPOSkКpIIЋ]pCHKNUM1˜ЫpCHKNUM2™ЫpCOMLEN4ўpSMALLLENј]pCOMNUMі pCOMSTR“%pSMALLSTR–…pPOSSTRФюpFORMAT1дяpFORMAT2еяpLogdЏpMsgBox—RpCHKERRаQpPROCESS1op FORMATRTNЂpPROCESS2opPROCESS3opRight pNDValueЅ2p NDGetValue epWorkbookkp WorksheetСўpџџ8џџџџџџџџџџџџuџџџџy}п!џџџџџџџџџџџџ… џџџџ џџ"џџ$џџ‰  +-‘ '• ™9ЁЅџџџџџџЉџџџџџџEџџџџџџџџџџџџKџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ4h   ўџџџ !"#$%&'()*+,-./01ўџџџ3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYўџџџ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ўџџџ€џџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ X№џџџџРџџџџ0%џџџџџџ Іџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒЄџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0S5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ "H€ p € ˆ ЈА Ша ш№ €   (8@€ џџџџџџџџP]ѕРѕ№џџ–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenџџџџу NNSTR = "ND<" + CStr(Y)џџџџџџуElse„ .эЌNT .ЗќЉёвMbP?$6'ІЌ NT .З{ЎGсz„?$6'ІЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'ІЌdOT .Ќ$6'Іјnџџ№уEnd IfdџџиЙ-'ІkџџРiџџИџџџџАџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ&БAttribute VB_Name = "ЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Function NN STR(X<) If IsNumeric(@X) And YР) Then*.т'/X <] \ЇND<" +€ CStr(Yha=ElseLSelect Ca0se X ‚ Is€61 …5ROU ND456i0.И0017"0І""І"">= 10ЛЄ"ЭE@gCLЧ2'мIf Xd-@ˆAC… СХ„ єžиДџџџџЬшzГTUШџџЖџЖn'lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџџџџџџџџџџџЖp–т–P[Lub—;m'`‘R gHexeW[8;џџџџ2џ BODЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџџџџџџџџџџџZ3 (l.l2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[:<џџџџXџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ Xџџџџџџџџ0Р№%џџџџџџ Šџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒˆџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0L5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ "H€ p €€ ˆ€ " € Ш€ "р  (0 HP h€ p€ ˆ˜ € џџџџџџџџА]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу DOSTR = "ND<" + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 1у DOSTR = ROUND456(X, 0.1)у Case Is >= 1у DOSTR = ROUND456(X, 0.1)P(јЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'ŠЌшNT .Ќ$6'ŠP(X, 1ЌшOT .Ќ $6'Š0000nџџуEnd IfUNDLdџџxЙ-'Š Enkџџ`iџџXџџџџPџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ2БAttribute VB_Name = "ЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Function DO STR(X<) If IsNumeric(@X) And YР) Then*.т'/X <] \ЇND<" +€ CStr(Yha=ElseLSelect CaPse X ' I:s71Œ …6RO@UND456j0.17">= ѓЗ"ˆD00‹E'E "Є"—3ХA30Ѕ"10 E.Ey^Ч2'IfїЫiЦu-šС;… С…– єžиДџџџџЬІГT‹џџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ Xџџџџџџџџ0Р№%џџџџџџ 2џџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒ,џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0F5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ $H€ p €€ ˆ€ & € Ш€ $р€ € " € H€ `€ &x€  € $И рш  ( @€ HX `px€ џџџџџџџџˆ]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу ABSNSTR = "ND<" + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 1у ABSNSTR = ROUND456(X, 0.01)у Case Is < 10у ABSNSTR = ROUND456(X, 0.1)ју Case Is >= 10у ABSNSTR = ROUND456(X, 1)у -----980909у Case Is < 10у ABSNSTR = ROUND456(X, 0.01)у Case Is >= 10у ABSNSTR = ROUND456(X, 0.1)Ќ NT .З{ЎGсz„?$6'2ЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'2ЌdOT .Ќ$6'2nџџИуEnd Ifdџџ Й-'2kџџˆiџџ€џџџџxџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџOБAttribute VB_Name = "ГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Function AB€SNSTR(X@) If IsNumeric(X) And Y) Then‹*.'/X <_ ^ЋND<" + CStr(†Yj?ElseNSelect @Case X 'щ Is81Œ ‡7ROUND456сl0.01ˆ8‰#†0($–#>= 1'$#-98090>9ŒFx)*W= 100у BODSTR = ROUND456(X, 1)ЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'šЌшNT .Ќ$6'šЌшOT .Ќ $6'šnџџ@уEnd Ifdџџ(Й-'škџџiџџџџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ;БAttribute VB_Name = "BODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Func tion €STR(X>) If IsNumeric(X) And Y) АThen*.'/јX <^ ]ЈND<" + C`Str(Yi>EИlseM5X Select CPase ' IrsD10 '))R€OUND456x№0.01E‚=‰#($С–#>= 10&$ #џ˜FX5ZЬ"–4fК0 XE@“УqGi'œIfЫƒЦm"-РД+Х СEБ єžиДџџџџЬ"ГTБ[џџЖџ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ўџџџЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ­ЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШўџџџЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыўџџџэюя№ёђѓєѕіїјљњћќ§ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ X0џџџџРџџџџ№%џџџџџџ žџџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒœџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0Q5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ "H€ p €€ ˆ€ &  Ша ш№  (€ 0@ HX`€ џџџџџџџџp]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу NNSTR2 = "ND<" + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 1у NNSTR2 = ROUND456(X, 0.001)Ќ NT .З{ЎGсz„?$6'žЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'žЌdOT .Ќ$6'žnџџауEnd IfdџџИЙ-'žkџџ iџџ˜џџџџџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ,БAttribute VB_Name = "ЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Function N€NSTR2(X>) If IsNumeric(X) And Y) Then‹*.'/X <^ ]ЊND<" + CStr(†Yi>ElseMSelect @Case X 'щ Is€71Œ 7ROUND456Сk0.001ˆ8}#0‹##™"'#•">А= 10%# EiЫУM‡3'If‹Y}Чe-€ŠС<Х С‡ єžиДџџџџЬь~ГTKœџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ Э‘б‘l\ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџџџ=џџџџЁг Э‘б‘l\2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[џџџџџџџџџџџџЩŸPROJECT?џџџџьЉPROJECTwmџџџџџџџџџџџџXџџџџџџџџ0Р№%џџџџџџ ’џџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0N5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ $H€ p €€ ˆ€ ( € Ш€ (р€ € & € H€ &`€ ˆ ˜  ИР ир ј € 0 8HP€ џџџџџџџџ`]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу METALSTR = "ND<" + CStr(Y)уElse .эу Case Is < 1у " METALSTR = ROUND456(X, 0.0001)у Case Is < 10у ! METALSTR = ROUND456(X, 0.001)у Case Is < 100у METALSTR = ROUND456(X, 0.01)у Case Is > 1000у METALSTR = ROUND456(X, 0.1)у End SelectЌNT .ЗќЉёвMbP?$6'’Ќ NT .З{ЎGсz„?$6'’ЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'’ЌdOT .Ќ$6'’:nџџруEnd IfdџџШЙ-'’џџџџџџkџџАiџџЈџџџџ џџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџKБAttribute VB_Name = "­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Single, Y Function METALSTR„(XB) If IsNumeric(X) And Y) TXhen*.'/X| <` _ЏND<" + CS0tr(Yk@El seOSelect Case JX ' Is€81Œ 8ROUND456m0.00м01: %0Ћ%%УЋ%%> 10*%NўE@nƒRK7–P\P ШŸ *й)е>=N—X$‘M'IfУQћ ЌЩИ-€оAE Сл єžиДџџџџЬШZГT_нџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(6 џџџџ<џџ<џџ<џџџџџџ X№џџџџРџџџџ0%џџџџџџ –џџџџ`џџџџџџџџџџџџ€ џџџџŒIƒ.џџџџџџџџџџџџ џџ €Iƒ0џџџџџџџџџџџџ џџџџџџ€т€.№џџџџџџ@џџџџџџџџт€0џџџџџџџџџџ@џџџџџџџџƒ”џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЈ0џџџџРџџџџџџџџџџџџ0џџџџ№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ5;^$*\Rffff*0O5e0b5bfdпўЪ€B € 0€ H€ h€ ˆ ˜  А Ша ш№  (0 H€ P` hx€џџџџ]ѕРѕ№–0 .$4 0$4œу If X < Y Thenу 'METALSTR = "ND<0.110"у METALSTR2 = "ND<" & YуElse .эЗš™™™™™Й?NT .З-Cыт6?$6'–ЌNT .ЗќЉёвMbP?$6'–Ќ NT .З{ЎGсz„?$6'–ЌdNT .Зš™™™™™Й?$6'–ЌdPT .Ќ$6'–.01)nџџАуEnd If0dџџ˜Й-'– = ROUkџџ€iџџxџџџџpџџџџџџџџxџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ;БAttribute VB_Name = "­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr" Dim X As Sing le, Y Function METALSTR2(XD) If IsNumeric(X ) AndY)` Then*.'ё/X <a aВND<0.11~0Ÿ…$" & Y`ElseSelect Case Xѓ ‚ IsH€5 5ROUND456~0.0001„€З‡%1Ћ$$0Њ$‡$j= 10h]ЭE‡CcЧ5'Iюf oŠz-‚… С…І ID="{28CD32C5-CBB9-4D56-A2EC-C7DCBB22BB52}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Module=ПBЋзІГЎФМЦІr Module=ЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩ Module=АjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљ Module=ДтЄЦЊЋІГЎФМЦІr Module=­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Module=­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Moduleўџџџ   ўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ=ЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Module=BODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Module=ЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Module=ЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2Іь Module=С`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІr Module=CODІГЎФМЦІr Module=ОЩЙqЋзІГЎФМЦІr Module=ЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr Module=ГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІr Module=Ѕ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљ Module=NDValue Document=Sheet4/&H00000000 Document=Sheet5/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="999BB5C3B9C3B9C3B9C3B9" DPB="32301EC5B6C6B6C6B6" GC="CBC9E76C816D816D7E" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={00020818-0000-0000-C000-000000000046};Excel8.0;&H00000000 [Workspace] ThisWorkbook=0, 0, 0, 0, C Sheet1=88, 88, 820, 538, ПBЋзІГЎФМЦІr=44, 58, 972, 538, Sheet2=0, 0, 0, 0, C ЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩ=220, 220, 952, 670, АjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљ=0, 0, 0, 0, C ДтЄЦЊЋІГЎФМЦІr=168, 168, 623, 589, ­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=112, 112, 567, 533, ­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=224, 224, 647, 672, ЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=224, 224, 651, 672, BODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=0, 0, 427, 448, ЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=28, 28, 455, 476, ЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2Іь=56, 56, 483, 504, С`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІr=0, 0, 455, 421, CODІГЎФМЦІr=84, 84, 511, 532, ОЩЙqЋзІГЎФМЦІr=196, 196, 651, 617, ЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr=140, 140, 595, 561, ГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІr=112, 112, 539, 560, Ѕ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљ=196, 196, 857, 777, NDValue=150, 150, 989, 665, ThisWorkbookThisWorkbookПBЋзІГЎФМЦІrСoІ^ gHexeW[ЊeЄtЄєЄыГјТрЄхІrРЩГlн]4lg1XI‡eW[”jАjАщЊЉЅ|ЌBЄЛЄJЄ­ІЈТљєWHrлVўbmQeQ”Nbй–ДтЄЦЊЋІГЎФМЦІr/lSir gHexeW[­ЋЊїФнРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrЭ‘б‘l\ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[­ЋЊїФн2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrЭ‘б‘l\2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[ЗЛЎёРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrЖn'lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[BODРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІrBODЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[ЎђДс2РЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr(l.l2ЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[ЕvЛФЦQДсІГЎФМЦІr2Іь]xx‘}ž.l gHexeW[2MOС`ЗЛИбЉTХщЖqІГЎФМЦІr=~Жnу‰њVдšЯ‘ gHexeW[CODІГЎФМЦІrCOD gHexeW[ОЩЙqЋзІГЎФМЦІr\ћ–І^ gHexeW[ЎђДсРЫХчМЫЋ~П@ЋзІГЎФМЦІr(l.lЂjWš#jСTУoІ^ gHexeW[ГБТїЄlЌЩ­БЌЁЉЪОЏІГЎФМЦІrp–т–P[Lub—;m'`‘R gHexeW[Ѕ|БЫЄЛЄJЄ­ІЈТљлVhcmQeQ”Nbй–NDValueNDValueSheet4Sheet4Sheet5Sheet5ўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ДHP`p ˆ ”  ЌЖPienUSERMicrosoft Excel@єy џІд@€нЄЄ Ф@!Ћ џІдSummaryInformation(џџџџAџџџџфDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџhџџџџџџџџџџџџўџ еЭеœ.“—+,љЎ0ьHP X`hp x ДЖ ГјЊэ (2) ЄыГј (2)'ГјЊэ (2)'!Print_Area ЄuЇ@Њэ ЈуІWНdГђўџ џџџџ РFMicrosoft Excel 2003 ЄuЇ@ЊэBiff8Excel.Sheet.8є9Вq